Zasady funkcjonowania głowic cylindrów w silniku samochodowym

Głowica cylindra odpowiada za rozprowadzanie powietrza, benzyny lub oleju napędowego do komór spalania. W silnikach zamyka ona komorę spalania nad tłokiem, w dużej mierze zależy od niej trwałość i głośność pracy. Dziś postaramy się odpowiedzieć, na czym polega dokładniej ich funkcjonowanie?

Jak zbudowana jest konstrukcja głowicy cylindrów?

W pojazdach silnikowych celem zapewnienia ich prawidłowej pracy silnia montowana jest głowica cylindrów. Wyróżnić można kilka typów głowic od jednocylindrowych po wielocylindrowe. Te pierwsze stosowane są w maszynach użytkowych, zamykają one komorę spalania nad tłokiem, dzięki czemu doskonale chłodzą motor. W przypadku modeli chłodzonych powietrzem cylindry i głowice mają specjalne żeberka zwiększające powierzchnię wymiany ciepła. W nowoczesnych pojazdach użytkowych, które wyposażone są w silniki widlaste z wielocylindrowymi głowicami cylindrów, występuje tyle głowic ile rzędów cylindrów.

Mogą być one montowane na bloku cylindrów lub na obudowie silnia, tworząc część komory spalania. W przypadku pojazdów z zapłonem iskrowym montowane są głowice, do których można podłączyć świece zapłonowe, a w modelach z zapłonem samoczynnym, dodatkowo montuje się wtryskiwacze. Pod każdą głowicą znajduje się uszczelka, która zapobiega wyciekom oleju.

 

cylindry samochodowe

Dlaczego trzeba regenerować głowicę silnika?

Zlekceważenie drobnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu głowic może zakończyć się poważną usterką auta, a jego naprawa stanie się nieopłacalna. Regeneracja bloku silnika pozwala przywrócić pełną sprawność pojazdu. Do głównych objawów usterek tej części układu silnika są pęknięcia mechaniczne głowicy wywołane nagłą zmianą temperaturową, uszkodzeniem lub przepaleniem uszczelki i wyciekiem płynów, obniżeniem kompresji cylindrów. Z awarią jej mamy do czynienia w momencie zaobserwowania podniesienia się temperatury pracy silnika, spadku mocy, spalania oleju silnikowego, powtarzających się problemów z rozruchem.